Real-time koppeling Tiara - Woonpleinlimburg.nl

Doorlopende machtiging

  • Tiara aansluiting € 12,50 p/maand excl. 21% btw.
    Gefactureerd door Pyber B.V.
  • 5 cijferig Tiara nummer
  • Hierbij machtigen wij onderstaande Leverancier gegevens van al onze actieve objecten op te vragen uit TIARA Distributie. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens voortdurend aan Leverancier verstrekt worden tot wederopzegging door ons van deze machtiging bij NVM. Voor het feitelijke gebruik van deze gegevens hebben wij een overeenkomst gesloten met Leverancier.
  • Naam Leverancier: Pyberweb
  • DD dash MM dash YYYY
  • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Pyber B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Tiara aansluiting en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Pyber B.V. Deze machtiging is alleen bedoeld voor betalingen tussen bedrijven. Voor deze machtiging geldt dat u geen recht heeft op terugboeking. Tot en met de dag van uitvoering mag de debiteur zijn eigen bank verzoeken om de incassotransactie niet uit te voeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden. LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie de website van uw bank.